Notícies recents

El nuevo valor que el Catastro pretende dar a los inmuebles

El nuevo valor que el Catastro pretende dar a los inmuebles, denominado valor de referencia de mercado, va a tener como base la información que trasladen los fedatarios públicos (registradores y notarios). Este proyecto, detallado en el Plan de Objetivos 2017 y desarrollado en la circular 05/04/2018 de 14 de marzo sobre el Informe Anual del Mercado Inmobiliario, persigue determinar el valor de referencia de mercado de cada inmueble, “entendido como una estimación de su precio de venta en condiciones normales de mercado”. Por tanto, y con periodicidad anual, la Dirección General del Catastro estimará para cada bien inmueble su valor de referencia de mercado, “resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias, y contrastados con las restantes fuentes de información de que se disponga”. Con todas las salvedades del mundo, y teniendo en cuenta que los ayuntamientos pueden modular el IBI, desde los tipos de gravámenes (dentro de unos máximos y mínimos) hasta las bonificaciones, reducciones, exenciones… si el valor catastral se actualiza a su valor de mercado, el impacto en el bolsillo será considerable.

Data publicació: 24/04/2018

La nova ajuda pels aturats en la que treballa el Govern portarà més retallades a la protecció i majors requeriments.

Això és el que denunciaren aquest dijous els sindicats UGT i CC OO, que mostraren la seva insatisfacció davant la nova proposta que va fer el Ministeri de Treball. Així, a poc més de deu dies per a que s'acabi la pròrroga del Programa d'Activació per al Treball (PAE) i el Programa de Requalificació Professional (Prepara) -amb data de finalització per al pròxim 30 d'abril-, serà molt complicat arribar a un acord per a la unificació de tots els subsidis als aturats de llarga durada.

Data publicació: 20/04/2018

Un Jutjat de Navarra ha dictat una recent sentència que allibera a uns pares de l'aval per a garantir la hipoteca del seu fill.

Segons la decisió judicial la clàusula per la que els progenitors varen comprometre el seu habitatge per al pagament de la hipoteca del seu fill és abusiva o nul·la, el que suposa que queden alliberats de tota responsabilitat en cas de impagament, i que podran disposar del seu habitatge sense cap tipus de restricció. La sentència del jutjat de Primera Instància e Instrucció número 2 d'Estella pot iniciar una nova allau de reclamacions dels  consumidors.

Data publicació: 17/04/2018

L'intent de notificació a un domicili diferent al designat interrompre el termini de caducitat del procediment

L'error per part de l'Administració en el domicili al que notifica la resolució no impedeix que es tingui per vàlidament finalitzat el procediment. En conseqüència, l'interessat no pot al·legar l'error per a justificar la caducitat del procés. Així ho determina el Tribunal Suprem en una sentència del 15 de març, on es confirma la validesa d'una decisió de la Direcció General d'Indústria que reclamava el reintegra d'una subvenció a una empresa, però que fou dirigida a una adreça diferent a la que la companyia havía comunicat com a domicili a efectes de notificacions. La sentència, no obstant, remarca que aquestes “mínimes” exigències de la notificació (que estigui degudament acreditada i que contingui el text de l'acte) només serveix per a que es produeixi "l'efecte" de “tenir per dictada la resolució dintre del termini especificat”, i no altres. És a dir, l'error en el domicili de notificació no permet, segons explica el Suprem, que l'acte jurídic pugui desplegar tots els seus efectes. 

Data publicació: 13/04/2018

Al febrer es creen 8.747 societats mercantils, un 1,1% menys que en el mateix mes de 2017.

El capital subscrit per a la seva constitució supera els 454 milions d'euros, amb un descens anual del 18,5%. El capital mig subscrit (51.914 euros) disminueix un 17,6%. El número de societats mercantils dissoltes al febrer és de 2.284, un 1,6% més que en el mateix mes de 2017. D'aquestes, el 75,6% ho van fer voluntàriament, el 9,7% per fusió i el 14,7% restant per altres causes. Activitats administratives i serveis auxiliars presenta el menor saldo net, amb 211 societats creades.

Data publicació: 10/04/2018

Una dolenta situació econòmica d'una ex parella no justifica la modificació de la pensió compensatòria obligatòria acordada.

En sentència de 14 de març de 2018, el TS argumenta que si ja es va fixar en anterior sentència una obligació de pagament d'una pensió compensatòria, resulta impossible de modificar en els termes proposats. El ponent entén que "aquesta obligació de pagament de la indemnització i l'import de la mateixa ja es va establir al seu dia per sentència en ferm i no per la posterior extinció del contracte de compravenda i sí per l'execució de la obligació; el que suposa una modificació de la sentència i, per tant, una falta del principi de invariabilitat de les resolucions judicials".

Data publicació: 05/04/2018

La ministra de Treball afirma que el Bonus Formació del 2018, facilitarà la inserció laboral als joves.

¨La ministra de Treball afirma que el Bonus Formació inclòs en els pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, facilitarà als joves inscrits en la Garantia del Jovent una contraprestació de més de 1.000 euros al mes per formar-se i treballar a través d'un contracte formació i aprenentatge. El Bonus Formació Garantia Jovent donarà un impuls històric a la Formació Professional Dual, i permetrà a través de la signatura del contracte de formació i aprenentatge, adquirir competències professionals a una empresa mentre s'obté el certificat de professionalitat. A més, segons s'ha destacat, aquest contracte permetrà la percepció d'una ajuda directa de 430 € durant un període de 18 mesos". La segona mesura serà el Bonus Conversió a Indefinits 250, donarà estabilitat a la inserció laboral, i consisteix en una bonificació en les quotes empresarials de 250 €/mes (3.000 euros/anys) durant 3 anys. D'aquesta forma les empreses es beneficiarien si converteixen en indefinits els contractes de formació i aprenentatge.

Data publicació: 03/04/2018

Els assessors fiscals adverteixen sobre la utilització de l'aplicació mòbil per fer la Renda.

A la comoditat d'aquesta nova eina s'uneix la falta d'algunes dades sobre el contribuent que Hisenda desconeix i són necessaris per fer correctament la declaració. L' Associació Professional d'Experts Comptables i Tributaris d'Espanya reconeix els esforços de l'AEAT per a facilitar el compliment de les obligacions fiscals. Però adverteix la possibilitat que molts contribuents, dels 4.85 milions, segons els càlculs de l'Agència Tributària que poden utilitzar aquest sistema, confirmin la seva declaració "amb un clic". D'aquesta forma, impulsats per agilitzar el temps en la devolució de part de la quota que s'ha pagat a l'Agència Tributària, es podria passar per alt la revisió per garantir que totes les dades són correctes, i , sobre tot, que les reduccions i deduccions a les que tingui dret estiguin degudament aplicades.
 

Data publicació: 29/03/2018
Top

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.